Ukončené experimenty

Nezanedbateľný prínos do fyziky vysokých energií majú pracovníci Oddelenia subjadrovej fyziky aj v experimentoch, ktoré už ukončili svoju činnosť.

CDF
Štúdium vysokoenergetických zrážok protónov s antiprotónmi na urýchľovači Tevatron pri energii 1,8 a 1,96 TeV
Urýchľovač
Naberanie dát:
Účasť oddelenia v experimente:
Tevatron Fermilab
1992-2011
od roku 1993

H1
Štúdium zrážok protibežných zväzkov elektrónov (pozitrónov) s protónmi pri energii 300 GeV na urýchľovači HERA
Urýchľovač
Naberanie dát:
Účasť oddelenia v experimente:
HERA DESY
1992-2007
od roku 1987

NA57
Štúdium podivných a mnohonásobne podivných častíc v ultrarelativistických jadrovo-jadrových interakciách pri energii 158 a 40 GeV na nukleón
Urýchľovač
Naberanie dát:
Účasť oddelenia v experimente:
SPS CERN
1998-2001
od roku 1996

WA97
Štúdium baryónov a antibaryónov v interakciách jadier olova pri energii 158 GeV na nukleón pomocou spektrometra OMEGA
Urýchľovač
Naberanie dát:
Účasť oddelenia v experimente:
SPS CERN
1994-1996
od roku 1991

NA34/3 (HELIOS-3)
Meranie produkcie dileptónových párov v interakciách jadier síry pomocou miónového spektrometra HELIOS
Urýchľovač
Naberanie dát:
Účasť oddelenia v experimente:
SPS CERN
1990
od roku 1988