Ukončený experiment

NA34/3     (HELIOS-3)
Meranie produkcie dileptónových párov v interakciách jadier síry pomocou miónového spektrometra HELIOS
Urýchľovač
Naberanie dát:
Účasť oddelenia v experimente:
SPS CERN
1990
od roku 1988
Príspevok košickej skupiny:
  • Analýza experimentálnych údajov o p-W a S-W interakciách pri 200 GeV/c na nukleón v oblasti vyšších invariantných hmotností dimiónov (J. Antoš)
  • Metodická a fyzikálna analýza produkcie dimiónov a vektorových mezónov produkovaných v p-W a S-W interakciách pri 200 GeV/c na nukleón v celej oblasti invariantných hmotností (I. Králik)
Hlavný výsledok experimentu:
V celom študovanom intervale invariantných hmotností dimiónov sa pozorovala v jadrovo-jadrových zrážkach anomálna (zvýšená) produkcia dimiónov.