Pre verejnosť

Pravidelne sa podieľame na popularizačných aktivitách, kde prístupnou formou informujeme verejnosť o nových poznatkoch z oblasti fyziky vysokých energií.

Počas Týždňa vedy a techniky sa každoročne koná Deň otvorených dverí v Slovenskej akadémii vied. V rámci Ústavu experimentálnej fyziky SAV Košice sa prezentuje aj Oddelenie subjadrovej fyziky.

vystava studenti Kladiva grid


Ďalšími podujatiami, na ktorých sa zúčastňujeme sú:

V roku 2011 bola udelená Cena SAV za popularizáciu vedy, za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja kolektívu riešiteľov vedecko-popularizačného projektu Mikrokozmos: Eduard Kladiva, Ladislav Šándor, Dušan Bruncko, Ivan Králik, Pavol Striženec, Alexander Dirner, Ivan Kimák, Jana Mešterová.

Cena SAV Kladiva Cena SAV kolektiv


Pri príležitosti 40. výročia založenia Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach pracovníci podieľajúci sa na popularizačných projektoch Hodina vedy, Vedecký inkubátor pre žiakov a študentov a Cez mikrokozmos k poznaniu makrokozmu podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja zorganizovali Festival fyziky ’09, ktorý sa konal dňa 4. mája 2009 v centre mesta Košíc. Akcia bola netradičnou formou popularizácie a propagácie fyziky i SAV v širokej verejnosti a stretla sa s veľmi kladným ohlasom. Podrobnosti je možné nájsť na web stránke: Festival fyziky v pešej zóne

V roku 2000 bola udelená Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť Dušanovi Brunckovi za súbor prác popularizujúcich subjadrovú fyziku.