Prednášky pre verejnosť

Ako sme hľadali kvarkovo-gluónovú plazmu
RNDr. Ivan Králik, CSc.
Masterclasses, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice (24.3.2015)
Masterclasses, Prešovská univerzita, Prešov (27.3.2015)


Higgsov bozón - našli sme ho? Ak áno, čo ďalej?
Doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.
Prešovska univerzita, Prešov (12. 11. 2014)
Slovenské technické múzeum, Košice (18.9.2014)


Experiment ALICE na LHC
RNDr. Ivan Králik, CSc.
Prešovská univerzita, Prešov (12.11.2014)

Veľký hadrónový urýchľovač LHC v CERN-e
RNDr. Ivan Králik, CSc.
Prešovská univerzita, Prešov (11.11.2014)

Úvod do fyziky vysokých energií
RNDr. Ivan Králik, CSc.
Prešovská univerzita, Prešov (11.11.2014)

Ako sme hľadali kvarkovo-gluónovú plazmu
RNDr. Ivan Králik, CSc.
Prešovská univerzita, Prešov (11.11.2014)
Rožňava (5.6.2014)


Vznik a história CERNu
RNDr. Ladislav Šándor, CSc.
Prešovská univerzita, Prešov (11.11.2014)

CERN - 60 rokov európskej integrácie v časticovej fyzike
RNDr. Ladislav Šándor, CSc.
Hvezdáreň a planetárium, Prešov (8.10.2014)
Slovenské technické múzeum, Košice (26.9.2014)


60 rokov CERNu
RNDr. Ladislav Šándor, CSc.
Gymnázium Pezinok (16.6.2014)
PF UPJŠ Košice (8.4.2014)
Prešovská univerzita (4.4.2014)


Slovenská účasť na experimnte ALICE
RNDr. Ivan Králik, CSc.
CERN, Ženeva, Švajčiarsko (22.10.2013)

20 rokov Slovenska v Európskom laboratóriu časticovej fyziky CERN
RNDr. Ladislav Šándor, CSc.
Gymnázium v Gelnici (19.6.2013)

LHC 2008-2013
RNDr. Ivan Králik, CSc.
Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves (14.2.2013)

LHC 2008-2012: Urýchľovače, detektory, Štandardný Model
RNDr. Ivan Králik, CSc.
Gymnázium P.J. Šafárika, Rožňava (24.10.2012)

Našli, alebo nenašli? 15 minút slávy
RNDr. Ivan Králik, CSc.
Masterclasses, PF UPJŠ Košice (15.3.2012)

Našli, alebo nenašli?
RNDr. Ivan Králik, CSc.
Vedecká cukráreň, Gymnázium P.J.Šafárika v Rožňave (11.11.2011)

Štruktúra protónu, fotónu a pomerónu
Doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.
Jesenná škola ÚEF SAV, Košice (19.10.2011)

Experiment ATLAS na LHC urýchľovači v CERN
Doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.
Masterclasses, PF UPJŠ Košice (23.3.2011)

Rok 2010 na LHC, alebo Kdeže máte Higgsa?
RNDr. Ivan Králik, CSc.
Seminár účastníkov pobytu v CERN-e, PF UPJŠ (11.2.2011)

Rok 2010 na LHC, alebo Prečo ho ešte nemáte?
RNDr. Ivan Králik, CSc.
Zaverečné pobytové sústredenie Dištančného kurzu Masterclasses, Kysak (4.2.2011)

LHC a Mikrokozmos – od budovania k produkcii
RNDr. Eduard Kladiva, CSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice (17.12.2010)

Čo je nového na LHC, alebo Kde sú sľubované objavy z CERN-u?
RNDr. Ivan Králik, CSc.
Letná škola pre študentov stredných škôl „Veľká sila malých častíc", Tatranská Štrba (25.10.2010)

Učíme sa elektronike pre urýchľovače
RNDr. Eduard Kladiva, CSc.
Letná škola pre študentov stredných škôl „Veľká sila malých častíc", Tatranská Štrba (23.10.2010)

Atlas - najväčší detektor častíc na svete
RNDr. Pavol Stríženec, CSc.
Múzeum SNP, Banská Bystrica (21.10.2010)

Ako funguje urýchľovač a detektor častíc
RNDr. Eduard Kladiva, CSc.
Múzeum SNP, Banská Bystrica (7.10.2010)

Kde sú nové objavy z CERN-u?
RNDr. Ivan Králik, CSc.
Noc výskumníka 2010, OC Optima, Košice (24.9.2010)

Slovensko v Európskom laboratóriu pre časticovú fyziku CERN
RNDr. Ladislav Šándor, CSc.
Múzeum STM Solivar, Prešov (10.6.2010)
Slovenské technické múzeum, Košice (21.5.2009)


Čo nám môže LHC poskytnúť?
Doc.RNDr. Dušan Bruncko, CSc.
Múzeum STM Solivar, Prešov (3.6.2010)

Ako pracujú detektory častíc
RNDr. Eduard Kladiva, CSc.
Krajská knižnica, Žilina (6.5.2010)

Veľký hadrónový urýchľovač LHC v CERN
RNDr. Ivan Králik, CSc.
Krajská knižnica, Žilina (29.4.2010)

Veľký hadrónový urýchľovač LHC v CERN
RNDr. Ivan Králik, CSc.
Masterclasses 2010, PF UPJŠ Košice (3.3.2010)

Prvé zrážky protónov v urýchľovači LHC
RNDr. Ivan Králik, CSc.
Centrum voľného času RCM, Košice (18.12.2009)

Čo môže súčasná časticová fyzika povedať
o prvých mikrosekundách vývoja vesmíru

RNDr. Ladislav Šándor, CSc.
Regionálne Masterclasses, Spišská Nová Ves (23.11.2009)
Slovenské technické múzeum, Košice (9.7.2009)
Masterclasses 2009, PF UPJŠ Košice (1.4.2009)


LHC v CERN-e a čo z toho?
RNDr. Eduard Kladiva, CSc.
Stredná zdravotná škola Kukučínova, Košice (20.10.2009)

Celosvetová počítačová supersieť (GRID) pre experimenty na urýchľovači
RNDr. Pavol Stríženec, CSc.
Múzeum dopravy, Bratislava (15.10.2009)

Aktivity slovenských fyzikov v CERN
RNDr. Ladislav Šándor, CSc.
Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava (24.9.2009)

Ako funguje urýchľovač a detektor častíc
RNDr. Eduard Kladiva, CSc.
Múzeum dopravy, Bratislava (17.9.2009)

Cez mikrokozmos k poznaniu makrokozmu
RNDr. Eduard Kladiva, CSc.
Škola v prírode, Kysak (21.6.2009)

Ako skúmame hmotu na urýchľovačoch častíc
RNDr. Eduard Kladiva, CSc.
Slovenské technické múzeum, Košice (11.6.2009)

Zvláštnosti Štandartného modelu a čo môže zistiť LHC
Doc.RNDr. Dušan Bruncko, CSc.
Slovenské technické múzeum, Košice (28.5.2009)

Urýchľovací komplex LHC v CERNe
RNDr. Eduard Kladiva, CSc.
Masterclasses 2009, PF UPJŠ Košice (1.4.2009)

LHC a ATLAS – impakt na kozmológiu
Doc.RNDr. Dušan Bruncko, CSc.
Prednáška ku dňu a roku astronómie, Humenné (23.3.2009)

LHC a fyzika
Doc.RNDr. Dušan Bruncko, CSc.
Masterclasses zo subjadrovej fyziky, Kysak (27. – 31.10.2008)

Pohľad do mikrosveta pomocou najväčšieho mikroskopu: čo nám ukáže?
Doc.RNDr. Dušan Bruncko, CSc.
Hodina vedy, TeleDom Košice (6.11.2008)

Slovensko v Európskom laboratóriu pre časticovú fyziku CERN
RNDr. Ladislav Šándor, CSc.
Masterclasses 2008, Košice (11.3.2008)
Regionálne Masterclasses, Gelnica (2008)
Prednáška pre slovenských študentov, účastníkov zájazdu do ústavu CERN, 2008


Urýchľovací komplex LHC v CERN – základné informácie, súčasný stav
RNDr. Ladislav Šándor, CSc.
Prednáška pre učitelov, účastníkov zájazdu do ústavu CERN, 2008

Fyzika na LHC
Doc.RNDr. Dušan Bruncko, CSc.
Škola fyziky vysokých energií, Svit (10.9.2007)

Účasť Slovenska na programe Európskeho laboratória pre časticovú fyziku CERN v Ženeve
RNDr. Ladislav Šándor, CSc.
Prednáška pre stredoškolských učiteľov, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov (28.9.2005)

Spojitosť mikrosveta s makrosvetom
Doc. RNDr. D. Bruncko, CSc.
Deň astronómie, Humenné (3.4.2005)