Aktivity pre stredoškolských študentov

PARTICLE PHYSICS MASTERCLASSES
Jednodňová aktivita pre študentov stredných škôl

Študenti stredných škôl na pôde najbližšieho výskumného centra alebo univerzity objavujú tajomstvá časticovej fyziky. Aktívni vedci im najprv prednášajú o štruktúre hmoty a silách, ktoré pôsobia medzi elementárnymi časticami a tiež o metódach svojej práce. Potom študenti samostatne vykonajú merania na reálnych dátach z experimentov časticovej fyziky. Na konci dňa sa zúčastnia videokonferenčnej diskusie s inými študentmi z rôznych krajín, aby si porovnali svoje výsledky. Iniciátorom a koordinátorom tohto projektu na Slovensku je združenie Virtuálna kolaborácia. Pracovníci Oddelenia subjadrovej fyziky každoročne prispievajú k tejto akcii prevažne formou prednášok.

Viac o Masterclasses na http://www.physicsmasterclasses.org/


CASCADE
Súťaž prezentácií z časticovej fyziky a kozmológie

Cascade projekty predstavujú príležitosť pre tých stredoškolákov, ktorí sú pripravení pustiť sa hlbšie do poznávania častíc. Program bol vytvorený na Univerzite v Birminghame a cez IPPOG sa dostal na Slovensko, kde beží od roku 2009.

Viac informácií o projektoch CASCADE na http://www.svetcastic.sk/cms/cascade.html

Tímom študentov počas prípravy pomáhajú ako konzultanti aj pracovníci Oddelenia subjadrovej fyziky ÚEF SAV:

 • Doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.
    apríl 2012 – dve skupiny študentov
    apríl 2011 – dve skupiny študentov
 • RNDr. Eduard Kladiva, CSc.
    apríl 2011 – dve skupiny študentov


BEAM LINE FOR SCHOOLS
Súťaž pre stredoškolských študentov

Beam Line For Schools je súťaž, ktorá ponúka možnosť pre stredoškolských študentov predviesť ich vlastný experiment priamo v CERN-e pomocou plne vybavenej linky na zväzku urýchľovača. Víťazný tím bude mať pridelený čas na zväzku a pomáhať mu budú fyzici, inžinieri a experti na zber dát.

Viac na http://home.web.cern.ch/about/updates/2014/11/beamline-schools-competition-2015-launches-today

 • Doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.
    konzultant jednej skupiny študentov – rok 2014