Akcie a podujatia

Týždeň vedy a techniky 2014 na FHPV PU v Prešove
Cyklus odborných prednášok k 60. výročiu CERN-u
Prešov, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (11. – 12. 11. 2014)

Slovenská cesta do mikrokozmu
CERN – 60 rokov európskej integrácie v časticovej fyzike
Dvojvýstava spojená s prednáškami
Košice, Slovenské technické múzeum (8. 9. – 26. 9. 2014)

Slovenská cesta do mikrokozmu
Putovná výstava
Humenné, Vihorlatská hvezdáreň (18. 11. – 19. 12. 2014)
Prešov, Hvezdáreň a planetárium (8. 10. – 31. 10. 2014)
Rožňava, Centrum voľného času (2. 6. – 20. 6. 2014)
Lučenec, Novohradské múzeum a galéria (6. 2. – 22. 2. 2014)
Poprad, Gymnázium Poprad (december 2012)
Košice, Prírodovedecká fakulta UPJŠ (marec – november 2012)
Košice, Centrum voľného času RCM (1.4. – 30. 6. 2011)
Banská Bystrica, Múzeu SNP (5. 10. – 31. 10. 2010)
Košice, Obchodné centrum Optima (24. 9. 2010)
Prešov, Múzeum STM Solivar (14. 5. – 30. 6. 2010)
Žilina, Krajská knižnica (9. 4. - 7. 5. 2010)
Košice, Centrum voľného času RCM (4. 3. – 18. 3. 2010)
Bratislava, Múzeum dopravy (16. 9. – 31. 10. 2009)
Košice, Slovenské technické múzeum (4. 5. – 14. 7.2009)

Noc výskumníkov 2011
stánok Mikrokozmos
Košice, Obchodné centrum Optima (23. 9. 2011)

Košická Noc výskumníkov 2010 vo fotografii
výstava fotografií
Košice, Centrum voľného času RCM (2. 12. – 14. 1. 2011)

Veľká sila malých častíc
Letná škola pre stredoškolských študentov
Tatranská Štrba, Chata Medvedica (23.10. – 27.10.2010)

Noc výskumníkov 2010
vedecká show
Košice, Obchodné centrum Optima (24. 9. 2010)

Mladí vedci Slovenska
fotografická súťaž
Košice, ÚEF SAV (25. 5. – 10. 9. 2010)

Cez mikrokozmos k poznaniu makrokozmu
Podujatia v rámci popularizačného projektu APVV
Moja cesta Vesmírom – Literárna súťaž pre žiakov základných a stredných škôl
Košice, Centrum voľného času RCM (20.10.2009)
Vesmír – Výtvarná súťaž pre žiakov od 6 do 20 rokov
Košice, Centrum voľného času RCM (19.10.2009)
Vesmír dobrodružstvo objavov – Súťaž v reportážnej fotografii amatérskych fotografov
Košice, Centrum voľného času RCM (4.10.2009)
Počítačová multimediálna prezentácia fyzikálneho javu, princípu alebo experimentu – Súťaž pre žiakov stredných škôl
Košice, Centrum voľného času RCM (15.5.2009)

Festival fyziky ’09
Akcia na popularizáciu a propagáciu fyziky i SAV širokej verejnosti
Košice, Pešia zóna (4.5.2009)

Galileo by sa čudoval
Letná škola pre stredoškolských študentov
Kysak, Škola v prírode v Kysaku (21.6. – 26.6.2009)

Masterclasses zo subjadrovej fyziky
workshop – zhotovovanie modelov experimentálnych zariadení na LHC
Kysak, Škola v prírode v Kysaku (27. – 31.10.2008)