Počítačová sieť GRID

Pri analýze fyzikálnych údajov získaných v experimentoch na urýchľovači LHC je najdôležitejším faktorom prístup k týmto dátam. V dnešnej dobe je prístup k experimentálnym údajom z LHC možný iba v rámci počítačovej siete WLCG (World LHC Computer Grid).

Vďaka spolupráci Slovenska s CERN-om bola vybudovaná Slovenská vedecká počítačová sieť SLCG a úspešne zakomponovaná do hierarchie svetovej počítačovej siete WLCG. Na Slovensku sú dve centrá: v Bratislave (FMFI UK) a v Košiciach (ÚEF SAV/PF UPJŠ). V súčasnosti sú to najvýkonnejšie počítačové farmy na slovenských vedeckých pracoviskách, využívajúce obrovskú počítačovú kapacitu WLCG. Obidve centrá sú využívané rovnakým dielom experimentami ATLAS aj ALICE.

grid Košice grid Košice grid Košice

V Košiciach na ÚEF SAV a UPJŠ zabezpečovali budovanie počítačového centra: Ladislav Šándor, Dušan Bruncko, Pavol Stríženec a technickí experti: Miloš Straka, Ingrid Kuľková, Martin Vaľa, Richard Bílek, Marián Babik, Marián Zvada a Janka Vrláková.

Počítačové centrá SLCG sú každoročne rozširované a modernizované. V roku 2013 malo centrum v Košiciach 408 jadier a 212 TB pamäte. Od spustenia do marca 2013 spočítalo 1,68 milióna výpočtových úloh. Ku košickému klastru prispieva v súčasnosti aj Technická univerzita (TU KE) s objemom 20 jadier a 2 TB diskovej pamäte.