Ukončený experiment

NA57
Štúdium podivných a mnohonásobne podivných častíc v ultrarelativistických jadrovo-jadrových interakciách pri energii 158 a 40 GeV na nukleón
Urýchľovač
Naberanie dát:
Účasť oddelenia v experimente:
SPS CERN
1998-2001
od roku 1996
Príspevok košickej skupiny:
  • Softvér na monitorovanie spúšťacieho systému-triggera (A. Jusko)
  • Fyzikálna analýza a interpretácia experimentálnych údajov z interakcií p-Be a Pb-Pb pri energii 158 GeV na nukleón (M. Bombara, A. Kravčáková, I. Králik, R. Lietava, K. Šafařík, L. Šándor)
  • Kompletné spracovanie a analýza údajov z interakcií p-Be pri energii 40 GeV na nukleón (I. Králik, M. Bombara)
Hlavný výsledok experimentu WA97 a NA57:
Pozorovanie a potvrdenie signifikantného zvýšenia výťažkov podivných hadrónov v centrálnych Pb-Pb zrážkach pri energii 158 GeV na nukleón v porovnaní s elementárnejšími p-Pb a p-Be zrážkami. Tieto pozorovania boli jedným z hlavných pilierov, ktoré umožnili skonštatovať, že na urýchľovači SPS v CERN-e bol pozorovaný nový stav jadrovej hmoty s vlastnosťami predpovedanými pre kvarkovo-gluónovú plazmu.

Prezentácie výsledkov:

  • I. Králik: NA57 experiment at CERN [pdf]
    Zasadnutie RECFA v Bratislave, 1. 10. 2004

Viac o experimente NA57