Ukončený experiment

H1
Štúdium zrážok protibežných zväzkov elektrónov (pozitrónov) s protónmi pri energii 300 GeV na urýchľovači HERA
Urýchľovač
Naberanie dát:
Účasť oddelenia v experimente:
HERA DESY
1992-2007
od roku 1987
Príspevok košickej skupiny:
 • Výroba veľkoplošných snímacích elektród pre hadrónovú časť hlavného kalorimetra, pracujúceho s kvapalným argónom (J. Antoš, J. Ferencei, P. Murín, T. Kurča, J. Bán, J. Špalek, P. Štefan)
 • Návrh, konštrukcia a testovanie BSET trígra elektrónov rozptýlených v hlbokonepružných zrážkach do zadného kalorimetra BEMC (J. Bán, J. Špalek, F. Kriváň, M. Seman, T. Kurča, P. Murín, D. Bruncko, J. Ferencei)
 • Moduly pre hadrónový kalorimeter SpaCal - návrh časti elektroniky a výroba modulov, simulačný a rekonštrukčný softvér, energetická kalibrácia, trigrová efektivita (J. Špalek, F. Kriváň, P. Murín, V. Černý, J. Ferencei)
 • Návrh a realizácia časti elektroniky (trígra "slow control") pre VLQ kalorimeter (J. Ferencei, F. Kriváň, J. Špalek)
 • Analýza štruktúrnych funkcií (T. Kurča, P. Murín, D. Bruncko, J. Ferencei)
 • Analýza tzv. Comptonovych QED prípadov (R. Maraček)
 • Analýza pozdĺžnej štruktúrnej funkcie (T. Kurča)
Hlavný výsledok experimentu:
V experimente H1 boli zmerané partónové distribučné funkcie protónu, bola objavená tvrdá difrakcia v e-p zrážkach, študovala sa štruktúra virtuálneho fotónu. Experiment sa zaoberal aj fyzikou jetov a neutrálnych prúdov.

Prezentácie výsledkov:

 • P. Murín: IEP SAS Košice in H1 experiment [pdf]
  Zasadnutie RECFA v Bratislave, 1. 10. 2004

 • T. Kurča: HERA and (Czecho)Slovak Republic [pdf]
  Zasadnutie RECFA v Smoleniciach, 24. 4. 1997

Viac o experimente H1