Ukončený experiment

WA97
Štúdium baryónov a antibaryónov v interakciách jadier olova pri energii 158 GeV na nukleón pomocou spektrometra OMEGA
Urýchľovač
Naberanie dát:
Účasť oddelenia v experimente:
SPS CERN
1994-1996
od roku 1991
Príspevok košickej skupiny:
  • Vývoj a realizácia riadiacej a kontrolnej elektroniky pre mnohovláknové proporcionálne komory (J. Bán, M. Lupták)
  • Riešenie metodických problémov súvisiacich s analýzou údajov (selekčné kritéria výberu signálov, stanovenie polohy primárneho vertexu interakcie, produkcia referenčných dátových súborov, metodika a softvér pre výpočet korekcií údajov na geometrickú akceptanciu a efektívnosť rekonštrukcie prípadov a selekciu signálov) (I. Králik, R. Lietava, L. Šándor)
  • Analýza experimentálnych údajov z interakcií Pb-Pb pri energii 158 GeV na nukleón (L. Šándor, I. Králik)
Viac o experimente WA97