Vedecká spolupráca

V rámci vedeckého výskumu pracovníci Oddelenia subjadrovej fyziky nadviazali širokú spoluprácu s mnohými domácimi a zahraničnými vedeckými inštitúciami: