Kontakt

Oddelenie subjadrovej fyziky
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice